NOVI TEČAJ POČINJE U PONEDJELJAK 04.06.2024. U 16:00

Matije Gupca 67, 49210 Zabok

+385 49 221 352

ŠKOLA ZA SVE BUDUĆE VOZAČE !!!

Želite naučiti voziti? Autoškola BEST pružiti će Vam sve mogućnosti kako voziti sigurno i propisno!

NOVI TEČAJ POČINJE U PONEDJELJAK 04.06.2024. U 16:00


VEĆ 30 GODINA SA VAMA!


KVALITETA - PRISTUPAČNOST - POVOLJNE CIJENE

KOD 95

Zakonom o prijevozu u cestovnom prometu (NN 82/2013), a koji je usklađen sa Direktivom 2003/59/EZ, profesionalni vozači državljani Republike Hrvatske, te vozači državljani trećih zemalja koji su zaposleni u tvrtkama s poslovnim nastanom u Republici Hrvatskoj moraju imati početne kvalifikacije i redovito se osposobljavati kroz obveznu periodičku izobrazbu ako upravljaju vozilima za koja je potrebna vozačka dozvola kategorije C1, C1E, C ili CE, D1, D1E, D ili DE.

Vozači koji su na dan pristupanja Hrvatske Europskoj uniji, 1. srpnja 2013. godine imali dozvolu jedne od spomenutih kategorija, ne moraju imati upisan KOD 95 u vozačku dozvolu najkasnije do 1. srpnja 2015. godine (ako se radi o vozačima koji upravljaju vozilima kategorija D1, D1E, D ili DE), odnosno 1. srpnja 2016. godine C1, C1E, C ili CE).

Nakon navedenih datuma svi profesionalni vozači koji imaju prebivalište u Republici Hrvatskoj ili rade u tvrtkama sa sjedištem u Republici Hrvatskoj moraju imati dokaz o stručnoj osposobljenosti za vozače, odnosno KOD 95 upisan u vozačku dozvolu ili kvalifikacijsku karticu za vozača.

KOD 95 upisuje se u vozačku dozvolu na temelju Svjedodžbe o stečenim početnim kvalifikacijama ili na temelju Svjedodžbe o periodičkoj izobrazbi.

Što je KOD 95?

KOD 95 je oznaka koja se upisuje u vozačku dozvolu na stražnjoj strani, te se obnavlja svakih 5 godina periodičkom izobrazbom vozača i obvezna je za sve vozače sljedećih kategorija:

- Vozačka dozvola kategorije C1, C1E, C ili CE;
- Vozačka dozvola kategorija D1, D1E, D ili DE;
- Vozačka dozvola B kategorije - u javnom prijevozu i autotaksi prijevozu

Profesionalni vozači dužni su obnavljati KOD 95 svakih 5 godina, u trajanju od 35 nastavnih, koja se sastoji od:

- Ponavljanja i usavršavanja i primjene prometnih propisa i obnavljanja sigurnosnih pravila
- Obuke o zdravlju vozača, zaštiti okoliša, usluge prijevoza, logistika
- Ponavljanja o ispravno osiguranom i raspoređenom prijevozu tereta i putnika
Nakon kojeg se dobiva svjedodžba o Periodičkoj izobrazbi na temelju koje se u vozačku dozvolu ponovno upisuje KOD 95 u nadležnoj PU.
periodička izobrazba obavezna je za sve kvalificirane vozače motornog vozila!!!

Početne kvalifikacije za prijevoz tereta i putnika stječu se:

- Provjerom znanja (teoretski i praktični ispit)
- Ubrzanim stjecanjem početnih kvalifikacija (tečaj i provjera znanja)

Obavijest svim vozačima motornih vozila:

- Svi vozači kojima je za upravljanje vozilima potrebna vozačka dozvola kategorije C1, C1E, C, CE, D ili DE moraju steći početnu kvalifikaciju i redovito prolaziti obaveznu periodičku izobrazbu


Procedura polaganja za strane državljane

Strani državljani mogu se također prijaviti za periodičku izobrazbu vozača – KOD 95, no potrebno je pribaviti sljedeće dokumente:

- Hrvatski dokument - hrvatska osobna ili putovnica ili dozvola boravka u trajanju od najmanje 6 mjeseci
- Vozačka dozvola - položene kategorije do 10.09.2009. (C) i 10.09.2008. (D). Ukoliko je položena kategorija navedenih datuma, vozač treba imati školu za vozača - potrebno je nostrificirati diplomu. Nostrifikacija se vrši u Agenciji za znanost i visoko obrazovanje

PREKVALIFIKACIJE I USAVRŠAVANJA

1) Prekvalifikacija za vozača motornog vozila
2) ADR – prijevoz opasnih tvari

ZANIMA TE KOLIKO KOŠTA POLAGANJE?