NOVI TEČAJ POČINJE U PONEDJELJAK 13.01.2020. U 16:30

Matije Gupca 67, 49210 Zabok

+385 49 221 352

ŠKOLA ZA SVE BUDUĆE VOZAČE !!!

Želite naučiti voziti? Autoškola BEST pružiti će Vam sve mogućnosti kako voziti sigurno i propisno!

NOVI TEČAJ POČINJE U PONEDJELJAK 13.01.2020. U 16:30


VEĆ 30 GODINA SA VAMA!


KVALITETA - PRISTUPAČNOST - POVOLJNE CIJENE

A1 KATEGORIJA5.310,00 kn

Predavanje PPSP 30 sati x 27,00 kn = 810,00 kn
Obuka vožnje 20 sati x 225,00 kn = 4.500,00 kn
Ispitni i dopunski sat = 225,00 kn

A1 KATEGORIJA

(ako posjedujete vozačku dozvolu B, B+E, C1, C1+E, C, CE, D1, D1+E, D, D+E, F, G, H kategotije)

2.428,16 kn

Predavanje PPSP 0 sati = 0,00 kn
Obuka vožnje 7 sati x 346,88 kn = 2.428,16 kn
Ispitni i dopunski sat = 346,88 kn

A1 KATEGORIJA

(ako posjedujete vozačku dozvolu AM kategorije)

2.277,00 kn

Predavanje PPSP 1 sat x 27,00 kn = 27,00 kn
Obuka vožnje 10 sati x 225,00 kn = 2.250,00 kn
Ispitni i dopunski sat = 225,00 kn

A1 KATEGORIJA

(ako posjedujete vozačku dozvolu A1 kategorije bez poluge mjenjača)

1.125,00 kn

Predavanje PPSP 0 sati = 0,00 kn
Obuka vožnje 5 sati x 225,00 kn = 1.125,00 kn
Ispitni i dopunski sat = 225,00 kn

A2 KATEGORIJA5.510,00 kn

Predavanje PPSP 30 sati x 27,00 kn = 810,00 kn
Obuka vožnje 20 sati x 235,00 kn = 4.700,00 kn
Ispitni i dopunski sat = 235,00 kn

A2 KATEGORIJA

(ako posjedujete vozačku dozvolu B, B+E, C1, C1+E, C, CE, D1, D1+E, D, D+E, F, G, H kategorije)

3.525,00 kn

Predavanje PPSP 0 sati = 0,00 kn
Obuka vožnje 15 sati x 235,00 kn = 3.525,00 kn
Ispitni i dopunski sat = 235,00 kn

A2 KATEGORIJA

(ako posjedujete vozačku dozvolu AM i A1 kategorije)

2.377,00 kn

Predavanje PPSP 1 sat x 27,00 kn = 27,00 kn
Obuka vožnje 10 sati x 235,00 kn = 2.350,00 kn
Ispitni i dopunski sat = 235,00 kn

A2 KATEGORIJA

(ako posjedujete vozačku dozvolu A2 kategorije bez poluge mjenjača)

1.175,00 kn

Predavanje PPSP 0 sati = 0,00 kn
Obuka vožnje 5 sati x 235,00 kn = 1.175,00 kn
Ispitni i dopunski sat = 235,00 kn

A KATEGORIJA7.185,00 kn

Predavanje PPSP 30 sati x 27,00 kn = 810,00 kn
Obuka vožnje 25 sati x 255,00 kn = 6.375,00 kn
Ispitni i dopunski sat = 255,00 kn

A KATEGORIJA

(ako posjedujete vozačku dozvolu B, B+E, C1, C1+E, C, CE, D1, D1+E, D, D+E, F, G, H kategorije)

3.825,00 kn

Predavanje PPSP 0 sati = 0,00 kn
Obuka vožnje 15 sati x 255,00 kn = 3.825,00 kn
Ispitni i dopunski sat = 255,00 kn

A KATEGORIJA

(ako posjedujete vozačku dozvolu AM, A1 kategorije)

2.577,00 kn

Predavanje PPSP 1 sat x 27,00 kn = 27,00 kn
Obuka vožnje 10 sati x 255,00 kn = 2.550,00 kn
Ispitni i dopunski sat = 255,00 kn

A KATEGORIJA

(ako posjedujete vozačku dozvolu A kategorije bez poluge mjenjača)

1.275,00 kn

Predavanje PPSP 0 sati = 0,00 kn
Obuka vožnje 5 sati x 255,00 kn = 1.275,00 kn
Ispitni i dopunski sat = 255,00 kn

B KATEGORIJA6.410,00 kn

Predavanje PPSP 30 sati x 27,00 kn = 810,00 kn
Obuka vožnje 35 sati x 160,00 kn = 5.600,00 kn
Ispitni i dopunski sat = 160,00 kn

B KATEGORIJA

(ako posjedujete vozačku dozvolu AM, A1, A2, A, F i G kategorije)

4.908,00 kn

Predavanje PPSP 4 sata x 27,00 kn = 108,00 kn
Obuka vožnje 30 sati x 160,00 kn = 4.800,00 kn
Ispitni i dopunski sat = 160,00 kn

B KATEGORIJA

(ako posjedujete vozačku dozvolu B kategorije na automatski mjenjač)

1.600,00 kn

Predavanje PPSP 0 sati = 0,00 kn
Obuka vožnje 10 sati x 160,00 kn = 1.600,00 kn
Ispitni i dopunski sat = 160,00 kn

B KATEGORIJA

(ako posjedujete vozačku dozvolu B kategorije na automatski mjenjač)

2.000,00 kn

Predavanje PPSP 0 sati = 0,00 kn
Obuka vožnje 10 sati x 160,00 kn = 2.000,00 kn
Ispitni i dopunski sat = 160,00 kn

BE KATEGORIJA (NOVO U PONUDI)Cijena na upitB kategorija + Kod 96 (NOVO U PONUDI)Cijena na upitC KATEGORIJA

(ako posjedujete vozačku dozvolu B ili B+E kategorije)

3.855,00 kn

Predavanje PPSP 15 sati x 27,00 kn = 405,00 kn
Obuka vožnje 15 sati x 230,00 kn = 3.450,00 kn
Ispitni i dopunski sat = 230,00 kn

C KATEGORIJA

(ako posjedujete vozačku dozvolu C1 ili C1+E kategorije)

2.435,00 kn

Predavanje PPSP 5 sati x 27,00 kn = 135,00 kn
Obuka vožnje 10 sati x 230,00 kn = 2.300,00 kn
Ispitni i dopunski sat = 230,00 kn

CE KATEGORIJA

(uvijet je posjedovanje vozačke dozvole C kategorije)

3.989,00 kn

Predavanje PPSP 5 sati x 27,00 kn = 135,00 kn
Obuka vožnje 10 sati x 385,40 kn = 3.854,00 kn
Ispitni i dopunski sat = 385,40 kn

Periodička izobrazba vozača - KOD 95 - za prijevoz TERETA I PUTNIKA *

2.350,00knPeriodička izobrazba vozača - KOD 95 - za prijevoz TERETA


1.600,00knUbrzano osposobljavanje


Cijena na upitKondiciona vožnja


Cijena na upitTroškovi ispisa kandidata iz Autoškole


500,00 kn
Cijena ispitnog sata i sata u dopunskom programu identična je cijeni nastavnog sata iz UV za pojedinu kategoriju vozila.

Navedene cijene su cijene sa PDV-om od 25%.

Cijene vrijede od 20.03.2018. godine.

*Autoškola temeljem procjene predznanja kandidata planira i određuje potreban broj sati nastave u ovisnosti za koju kategoriju se kandidat osposobljava (A1, A2 ili A).

ZANIMA TE KOLIKO KOŠTA POLAGANJE?


SVE CIJENE NA JEDNOM MJESTU!